Werkwijze

Wij selecteren bestaande natuurstenen gebouwen omwille van de ongerepte ligging, de ziel en het verhaal van de woningen.

Wij werken een masterplan  uit voor de ontwikkeling van de site en besteden daarbij aandacht aan:

  • de privacy van de individuele bewoners onderling;
  • de harmonieuze architectuur van de gevels als geheel;
  • het evenwicht tussen de individuele terreinen/gebouwen en de gemeenschappelijke ruimtes (bv. zwembad, parking);
  • de nutsvoorzieningen en wegenissen;
  • de algemene (landschap)ontwikkeling van het domein.

Door een nauwe samenwerking met onze architect Jacky en de lokale overheden staan we garant voor de bouwvergunning.

De buitengevels en daken restaureren we zorgvuldig in de stijl van de streek, waarbij we het respect voor de authentieke ziel van de gebouwen combineren met een moderne architectuur.

De renovatie zelf gebeurd in nauwe samenwerking met de klant zodat de klant nog inspraak heeft bij de keuzes inzake:

  • de ruimte indeling: aantal en grootte van de slaapkamers, badkamers, enz…
  • de stijl/architectuur van de renovatie: van rustiek over Flamand naar uiterst strak …
  • de materialen en uitrusting.

De plannen die we  uitgewerkt hebben voor de individuele woningen kunnen dan ook nog aangepast worden volgens de specifieke wensen van de klant.

Voor de renovatie werken we samen met een team van op elkaar ingespeelde lokale artisans, dewelke wij voor u hebben geselecteerd (en opvolgen) in samenwerking met onze architect Jacky.

Op basis van uw specifieke wensen worden uw specifieke renovatieplannen uitgewerkt , prijsbestekken opgesteld, en uitgevoerd onder het deskundige toezicht van onze architect Jacky en volgens een specifiek lastenboek.

Het resultaat zijn unieke karakterwoningen op een unieke site, hetgeen de beste garantie is voor een duurzame investering.

Hierna treft u een aantal voorbeelden van gerenoveerde woningen aan.

Voorbeelden